هر روز کمی مرتب کنید تا برای ابد در حال مرتب کردن باشید!

“نمی شود خانه را  یک باره مرتب کرد و توقع داشت که همانطور بماند. بهتر است عادت کنید که هرروز کمی مرتب کنید.” این نصیحت به نظر خیلی درست میاید اما حقیقت این نیست. تجربه مشتریان من نشان داده است که قسمت اول درست نیست. قسمت دوم چطور؟ به نظر قانع کننده است ولی فریب نخورید. دلیل اینکه مرتب کردن خانه هیچوقت تمامی ندارد همین است که هر بار فقط یک بخش کوچک را مرتب می کنید.

عوض کردن عادتهای قدیمی کار بسیار سختی است. اگر تا الان هیچوقت در مرتب نگه داشتن خانه موفق نبوده اید، خیلی بعید است بتوانید به هر روز اندکی مرتب کردن عادت کنید. بدون تغییر دادن طرز تفکرمان، نمی توانیم عادتهایمان را تغییر بدهیم! و تغییر دادن طرز فکر هم آسان نیست. ولی ی راه برای تغییر دیدگاه ما به مرتب کردن وجود دارد.

مرتب کردن یک تغییر کاملا قابل مشاهده در محیط زندگی ما ایجاد می کند. راز موفقیت و تغییر نگاه ما این است: اگر به جای خرد خرد، یک باره اقدام به مرتب کردن کنید، با این تغییز ناگهانی می توانید در ذهن و طرز تفکرتان یک تغییر موثر به جای بگذارید. تغییر محیط اطراف در حدی که روی احساسات شما اثر بگذارد،  می تواند تاثیر شگرفی در سبک زندگی و عادتهای شما داشته باشد.

وقتی افراد بعد از یک دوره خلوت سازی دوباره دور و بر خود را شلوغ می کنند، مشکل از طرز تفکر و عادتهای آنهاست. حتی اگر با انگیزه زیاد شروع به خلوت سازی کرده باشند،  نمی توانند این انگیزه را حفظ کنند. برای همین است که موفقیت نیازمند دیدن تغییرات ناگهانی و اثرات آنها در زندگی است (عارفه: یاد سینک درخشان flylady افتادم!اون برق سینک هم کار همین تغییر دیدنی رو می کنه).

اگر روش درست را استفاده کنید، و تلاش خود را بر حذف ناگهانی و کامل هرنوع خرت و پرت یا بشقاب پرنده! در یک بازه زمانی کوتاه متمرکز کنید، اثر فوق العاده آن را با تمام وجود خود مشاهده می کنید و این حس خوب و عالی به شما کمک می کند بتوانید نظم جدید را برای همیشه حفظ کنید.

هدفتون رو این بگذارید که کار رو عالی تموم کنید!

حتما این جمله رو شنیدید که به دنبال بی عیب و نقص بودن نباشید، کم کم شروع کنید و روزی یک قلم رو دور بریزید. (عارفه: این خانم کاندو داره زیراب هرچی که من گفتم رو می زنه! خیلی به حرفهاش گوش نکنید :)) ). این جملات را من در کتابهای بسیاری خوانده ام. به نظرم منطقی می آمد. اگر از قدم اول به فکر تمام و کمال بودن همه چیز باشیم اصلا نمی توانیم شروع کنیم.  با دور ریختن روزی یک قلم در پایان یک سال ۳۶۵ قلم کمتر داریم. من شروع کردم مطابق این روش کار کنم. هر روز یک قلم را انتخاب کردم…اما بیشتر از دو هفته دوام نیاوردم! برای افرادی مثل من که عادت دارند کارها رو روز آخر و دقیقه نود انجام بدهند، این روش تدریجی فایده ندارد.

بر اساس تجربه به شما می گویم، اگر با تمام وجود و تمرکز خود غرق مرتب کردن خانه نشوید به جایی نمی رسید. اگر مثل من از افراد باپشتکار و باحوصله نیستید،  من پیشنهاد می کنم از همان اول برای کامل و بی عیب و نقص کردن خانه هدفگذاری کنید. بسیاری از افراد به من می گویند که بی عیب و نقص بودن شدنی نیست. پاسخ من این است: مرتب کردن یک کار فیزیکی است. یا باید چیزی را دور بریزید، یا باید تصمیم بگیرید آن را کجا بگذارید. اگر از پس این دو بربیایید، می توانید کار را بی عیب و نقص انجام بدهید. اشیای داخل خانه شما محدود هستند. باید هر کدام را بردارید، به آن نگاه کنید و تصمیم بگیرید با آن چه کنید. این کار را می توان عالی و بی عیب و نقص انجام داد.


این هم قسمت دوم، که کم کم خانم کاندو داره حرفهای خارجی می زنه! ببینیم در قسمتهای بعد می خواد کدوم راهکار من رو زیر سوال ببره :))

شما با حرفهاش موافقید؟