جادوی مرتب کردن ، قسمت آخر

جادوی مرتب کردن ، قسمت آخر خوب برای قبل از عید فقط همین مطلب رو لازم داریم تا بتونیم یک خونه کاملا عاری از وسایل اضافی و مرتب با روش کانماری داشته باشیم. تا الان چند نفر دسته لباس‌ها، کتاب‌ها و مدارک رو مرتب کردند؟ توی این نوشته لیست لوازم متفرقه رو …

شش اصل مرتب کردن به روش کانماری (KonMari method)

شش اصل مرتب کردن به روش کانماری (KonMari method) خوب من داشتم کم کم نگران می شدم که اگر بخوام همه کتاب جادوی مرتب کردن رو هرچند خلاصه، اینجا بگذارم به عید نمی رسیم. خوشبختانه خود ماری دست به کار شده بود و یک ماه پیش کتاب جدیدی رو عرضه کرد به نام: برق…