داخل راهنمای هیثر

داخل راهنمای هیثر خوب بیایید با هم ببینیم داخل راهنمای هیثر چی پیدا میشه… روزها مثل برق و باد می‌گذرند! باورم نمیشه دو هفته گذشته و هنوز این پست رو ننوشتم…از همه تون که صبوری می‌کنید ممنونم. قسمت اول: دعا و مطالعه انجیل هیثر مسیحی و خیلی مذهبیه. اما فکر می‌کنم برای هر کسی با […]