خرید در سفر یا مقاومت در برابر خرید در سفر!

خرید در سفر یا مقاومت در برابر خرید در سفر! سلااااام به همه دوستانی که هنوز اینجا رو می‌خونند! اگر اینستاگرام من رو دنبال کرده باشید می‌دونید که اومدیم ایران و دو ماهی هست که توی خونه خودمون ساکن هستیم و البته حسابی گرفتار با بچه‌ها و کارها و … توی این مدت یک سفر […]